8460 membranowy

8460 zawory membranowe manualne

Zawór przelewowo/ regulacyjny typu membranowego TeeJet  8460 jest chętnie używany do precyzyjnej regulacji i/lub utrzymania ciśnienia oraz jako zawór bezpieczeństwa w linii ciśnienia.

zawory 8460 teejet do regulacji do belek herbicydowych i opryskiwaczy sadowniczych.pdf
8460 membranowy zawór teejet do precyzyjnej regulacji ciśnienia lub jako bezpieczeństwa.pdf