TXR ConeJet - jednorodne krople

TXR teejet dysza opryskiwacza sadowniczego do opryskiwania jednorodnymi kroplami.pdf

Cechy użytkowe i zalety TXR ConeJet:

Rozpylacze wirowe serii TXR wytwarzają pusty strumień stożkowy 80º o bardzo drobnych kroplach już przy niskim ciśnieniu rozpylania. Dla przykładu:

Ta cecha oznacza , że sadownicy otrzymali dodatkowe możliwości dla poszerzenia zakresu doboru parametrów pracy opryskiwacza dla uzyskania optymalnego pokrycia.

Teraz bez obawy można zastosować tę samą dawkę cieczy przy dyszach TX stosując nowe TXR w rozmiarze większym i przy niższym zakresie ciśnienia - bez obawy o pogorszenie się rozpylania oraz z korzyściami:

Przykładowa charakterystyka w postaci graficznej struktury rozpylanej cieczy z dyszy TXR#03:

  Wyniki z badań, które dla celów praktycznych proponuję wykorzystać poprzez porównanie rozrzutu 80% kropli skupionych wokół średniej średnicy (tzw. odchylenie decylowe czyli różnica D90 - D10) - im mniejszy ten rozrzut to większa jest jednorodność kropli. Przy czym istotne jest unikanie stosowania takiego ciśnienia, przy którym D10 (ten symbol oznacza ,że 10% rozpylonej cieczy jest poniżej tej średnicy) obniża się poniżej pewnej umownej granicy np. 100 mikrometrów z uwagi na niekontrolowane zachowanie się tych kropli z silnym ryzykiem utraty zawartego w nich preparatu poprzez odparowanie/znoszenie przed osiągnięciem celu. Odpowiednio D90 informuje nas , że 90% rozpylonej cieczy jest w postaci kropli poniżej tej średnicy.

Powyższe cechy sprawiają, że TXR są idealne w zastosowaniach z pomocniczym strumieniem powietrza przy opryskiwaniu sadów, winnic, jagodników oraz w polowych uprawach pasowych. Bardzo drobne krople w szerokim zakresie ciśnienia roboczego umożliwiają dokładne i jednorodne pokrycie środkami ochrony i pielęgnacji roślin już od ciśnienia 2 bary

dysza wirowa txr teejet do opryskiwacza sadowniczego
dysze TXR do opryskiwacza sadowniczego z kroplami i dawkami.pdf
tabela wydatku z dysz wirowych txr teejet do opryskiwacza sadowniczego.pdf
MPS_3_2023 Zasiewski Ustawienie opryskiwacza na optymalne ciśnienie opryskiwania.pdf