Plocher - witalizacja gleby, roślin i wody

Oświadczenie prezesa i twórcy produktów firmy Plocher:

    

    Firma Plocher jest od 1980 roku dostawcą innowacyjnych technologi wspomagających produkcję rolniczą.

Technologia rewitalizacji gleby, roślin i wody polega na dostarczeniu niemagnetyczną drogą informacji skierowanej do docelowej struktury katalitycznej w cząstkach materii dla aktywacji procesów biologicznych, które są ekologiczne i zarazem oszczędne dla zasobów naturalnych. 

System PLOCHER jest niezależny od czasu, miejsca i osoby, może być reprodukowany w każdym czasie, a wyniki widoczne już są po pierwszym sezonie (badania w Niemczech i Szwajcarii i Kanadzie). 

Przez niemagnetyczne przeniesienie informacji systemem-Plocher skład fizyko - chemiczny materiałów pomocniczych, będących nośnikami informacji pozostaje nie zmieniony.

Produkty PLOCHER działają jako katalizatory i mają za zadanie wyłącznie uruchomić lub zoptymalizować naturalne procesy, które zostały spowolnione, zablokowane lub skierowane w niekorzystnym kierunku przemian.

Ponad 40-letnie doświadczenia sprawiły, że produkty PLOCHER oferują nową perspektywę dla ludzi - wody - zwierząt - roślin umożliwiając tym samym życie w zgodzie z naturą, przyjaznym zarządzaniem cyklami gospodarczymi wspomagając ochronę środowiska (gleby, wody, powietrza), a tym samym przyczyniają się do oszczędności kosztów produkcji!

Aby spełnić aktualne wymagania prawne, nie możemy udzielać bardziej szczegółowych informacji o budowie produktów PLOCHER - dziękujemy za wyrozumiałość / Roland Plocher - Meersburg 2012 r

Instalacja agrokatu 1 1/4" na ssaniu opryskiwacza.

Korzyści uzyskane po zastosowaniu programu naprawczego Plocher w uprawach:

plocher odbuduje mikroryze w glebie w sadach i jagodnikach

Poniżej filmik w języku niemieckim z sadu p. E. Hollanda z okolic jeziora Bodeńskiego , w którym 8 lat temu po raz pierwszy zastosowano technologię Plocher. Efekt wzmożonego życia biologicznego, zmniejszenia uciążliwego zachwaszczenia, redukcja gryzoni świetna kondycja roślin i wysokie plony smaczniejszych jabłek.

    

Fragment sadu w Polsce po 2 roku programu Plocher w 2015 r - wysoki plon ponad 110 ton/ha dorodnych i smaczniejszych niż wcześniej jabłek

Obok na fotce i poniżej na filmiku te same jabłka na taśmie wstępnego/pierwszego stopnia sortowania po wielomiesięcznym przechowaniu pod koniec czerwca 2016 - wygląd atrakcyjny, smak również, brak efektów dyskwalifikujących sprzedaż - typu plamistość podskórna, oparzelina powierzchniowa itp.

Plocher cennik-rolnictwo 01.01.2023 agrojet.pdf
Schematy witalnych planów upraw z produktami Plocher na 2022-23.pdf