Dysze do sadu

Zapoznaj się z artykułem z kwietniowego Sadu Nowoczesnego  z 2022 o poprawie techniki opryskiwania w trudnych czasach ,

cały tekst pod linkiem poniżej:

                            https://drive.google.com/file/d/1KOlDVTrAR93nCZtk-B43VEixNqHa_-3x/view?usp=sharing