Kryzy dozujące

 zestaw dla uzyskania określonego wydatku cieczy

Przykładowe rozwiązanie zestawu części dla uzyskania określonego wypływu cieczy - poniżej nowsze z elastomerową kryzą

kryza elastomerowa do szerokiego zakresu dozowania nawozu RSM opryskiwaczem
kryza teejet do nawozu rsm
belka do dozowania rsm na pielniku kukurydzy

Kryza VR o zmiennym przekroju do RSM na pielniku w kukurydzy

 Kryza 4916-** o stałym przekroju

Regulatory przepływu z kryzami 4916 są zazwyczaj montowane za trzonami kultywatora do podpowierzchniowego naniesienia płynnych nawozów lub fumigantów glebowych. Są również stosowane do naziemnych zastosowań do płynnego nawożenia upraw rzędowych (kukurydzy) w połączeniu z rurami spływowymi do nawożenia miejscowego.  Uwaga: Zawsze należy wkładać płytę kryzy stroną oznaczoną numerem skierowaną w kierunku wylotu.

 

Jak zamawiać: 

Określ numer kryzy. 

     Przykład: CP4916-008

umocowanie kryzy teejet w kołpaku za pomocą uszczelki wargowej

połączenie kryzy 4916 z uszczelką CP18999 i z kołpakiem: 

Są 3 komplety kryz elastycznych oznaczone jako podstawowa x1 czerwona i o dwa razy mniejszym i odpowiednio 2 x większym wypływie

 umieszczenie kryzy w uszczelce CP18999 

Tabela dozowania z dyszy teejet VR x 1.0

Tabela dozowania z dyszy VRx1.0

Widok uszczelki wargowej teejet CP1899

kryza elastomerowa teejet do nawozu rsm

Elastomerowa kryza teejet do nawozu RSM.

elementy instalacji do rsm kryza i korpus
kryzy 4916 teejet do regulacji wydatku cieczy - nawozy.pdf

W poniższej tabeli zamieszczono przybliżone odpowiedniki kryz dla podstawowego typoszeregu wielkości dysz w systemie ISO - dobór kryzy dla zmiany wydatku podstawowej dyszy ISO należy zawsze skonsultować z doradcą agrojet.pl / dyżurny inżynier - tel. 501 26 20 20 w godzinach urzędowania (dziękuję).

tabela wydatku kryz 4916 i dysz teejet do RSM 1_32.pdf