845 - opryskiwanie upraw polowych pod kontrolą

    Jest wyposażony w duży wyświetlacz (z podświetleniem), który jednocześnie pokazuje wszystkie aktywne funkcje opryskiwacza, dawkę, ciśnienie, prędkość jazdy oraz na zmianę opryskaną powierzchnię i ilość wypryskanej cieczy.

    Wyświetlacz umieszczony jest zazwyczaj centralnie w wodoszczelnej aluminiowej obudowie.

    Przednia ścianka zawiera dwupołożeniowe wyłączniki sekcyjne i główny oraz przyciski: +/- do manualnej regulacji ciśnienia,

Informacje ogólne o programowaniu:

Programowanie komputera jest przewidziane dla użytkownika na dwóch poziomach:

Schemat "elektryczny" instalacji komputera 845

- wersja bezpośrednie podłączenie

Komputer sterujący pracą opryskiwacza TeeJet 845 zapewnia korzyści opryskiwania, które nie są dostępne w innych kontrolerach. Zaprojektowane z myślą o prostocie, opryskiwanie sterowane przez komputer nigdy nie było takie łatwe. Wystarczy ustawić docelową dawkę cieczy a specjalny wyświetlacz VisiFlo w urządzeniu 845 pomoże wybrać właściwy rozmiar rozpylacza TeeJet dla danej aplikacji. Po rozpoczęciu opryskiwania duży wyświetlacz pokazuje dawkę cieczy w l/ha, objętość zużytej cieczy, ciśnienie w systemie, prędkość opryskiwania oraz opryskana powierzchnię.

    Wbudowane narzędzie do planowania w urządzeniu 845 automatycznie wyświetla prędkość potrzebną do osiągnięcia docelowej dawki przy określonym rozmiarze rozpylacza. Umożliwia również obliczanie ciśnienia niezbędnego do osiągnięcia docelowej dawki po wprowadzeniu prędkości.

    Urządzenie 845 jest dostępne w pełnym pakiecie z zaworami, kablami i czujnikami potrzebnymi do zainstalowania pełnego sterowania opryskiwaniem lub jako indywidualny kontroler.

Właściwości

Schemat instalacji komputera 845 

Zawór sterujący do opryskiwacza z 5 sekcjami.

Zawór sterujący dla 5 sekcji z przepływomierzem, filtrem przepłukiwanym, zaworem regulującym, zaworem głównym i zaworem bezpieczeństwa - po kliknięciu na zdjęcie wyświetli się jego powiększenie.