Eksploatacja komputera 844 AB

Kilka poniższych uwag pozwoli Państwu mam nadzieję uniknąć niespodzianek w czasie eksploatacji.

Uszkodzenia mechaniczne i inne są naprawiane w zakładzie TeeJet Technologies w Danii.

Drobne uszkodzenia - serwis inż. Szczepański Krzysztof 601 324 512 Lubania k. Nowego Miasta nad Pilicą

Więcej połączeń:

Inne zalecenia: