Moduł wyboru wideo do 4 kamer

 4-portowy moduł wyboru kamery wideo Video Selector Module (VSM) umożliwia podłączenie kilku kamer do konsoli Matrix.Widok z kamery jest do wyboru przez konsolę Matrix.

Schemat połączeniowy nawigacji Matrix z modułem wyboru obrazu z 4 kamer wideo rozmieszczonych w różnych punktach maszyny.

Kamery wideo mogą być doskonale wykorzystane do podglądu pracy siewników, rozsiewaczy, belki polowej - nawet wtedy kiedy nie musimy korzystać z nawigacji.

Przykładowe zastosowania kamer z Matrixem jako zespołu monitorującego maszynę lub obiekt poniżej: