Turbo TeeJet TTI – krople bez znoszenia

dysza TTI turbo teejet do opryskiwacza i belki herbicydowej

    Konstrukcja tej dyszy eżektorowej jest kontynuacją poszukiwań firmy TeeJet Technologies dla coraz lepszych rozwiązań dla uzyskania kontroli nad znoszeniem cieczy opryskowej przy zachowaniu wysokiej efektywności opryskiwania.

    Dysza eżektorowa TTI zawiera unikalną kryzę wstępną zasysającą powietrze i produkującą krople duże wyjątkowo odporne na znoszenie. Dzieje się tak w całym zakresie ciśnienia od 2 do 7 barów. Ten niezwykły efekt został osiągnięty dzięki zastosowaniu w konstrukcji rozpylacza TTI znanej i wypróbowanej w praktyce dyszy Turbo TeeJet.

    Dzięki temu także duże i okrągłe przekroje zapobiegają nadmiernemu zatykaniu się dyszy oraz woniej się zużywają w stosunku do dysz standardowych

Charakterystyka katalogowa

Widok rozpylacza TTI 11004 VP w przekroju

Szeroki strumień płaski napowietrzonych kropli z rozpylacza TTI11004VP  - dla wszystkich rozmiarów dysz wielkość kropli jest sklasyfikowana jako ekstremalnie grube.

Jak zamawiać: 

Należy podać pełną nazwę rozpylacza. 

     Przykład:

     TTI11004-VP – polimer z kodowaniem kolorami VisiFlo®

Specjalny typ kołpaka do systemu TeeJet z wysoką ścianką chroniącą wylot z dyszy

TTI tabela wydatku z dysz teejet turbo napowietrzanych do opryskiwacza.pdf