TP - E 

pasowa

Dysze TP TeeJet E o równym strumieniu do opryskiwania jedną dyszą.


dysza teejet do oprysku pasowego.pdf
dysza teejet TP E do malowania linii boiska i drodze i oprysku pasowego.pdf