Automatyczna obsługa sekcji opryskiwacza z komputerem TeeJet

  Pilot Sekcji (BoomPilot) jest szybkim i łatwym w montażu dodatkiem do prawie każdego systemu nawigacyjnego GPS. 

Przy zastosowaniu danych GPS dostarczonych przez już istniejący system nawigacji, Pilot Sekcji automatycznie wyłączy poszczególne belki opryskiwacza w momencie wjechania na już opryskany teren.

    BoomPilot zapisuje lokalizację GPS obszarów już opryskanych. Kiedy jakaś część belki opryskiwacza nałoży się na te obszary, sekcja ta zostaje wyłączona automatycznie i ponownie włączona, kiedy znajdzie się nad obszarem dotychczas nieopryskiwanym. Automatyka ta jest przydatna przy rzędach punktowych i rzędach zakrzywionych oraz nawet na końcach każdego przejazdu. Ograniczone nałożenia oszczędzają nakłady na środki produkcji, paliwo, czas oraz nerwy operatora.

Ilustracją systemu są rysunki zamieszczone poniżej:

bez auto pilota sekcji

z pilotem sekcji włączonym

Diagram systemu: