Amazone Amatron +

W załączeniu instrukcja instalacji.

Uwaga:

Interfejs TeeJet BoomPilot komunikuje się z Amatron poprzez AMACLICK z użyciem tego samego protokołu magistrali CAN-id.

AMACLICK i interfejs BoomPilot nie mogą być połączone w tym samym czasie,

AMACLICK jest opcjonalnym ergonomicznym włącznikiem CAN stosowany niekiedy w specjalnych uprawach, które często wymagają ręcznego włączania / wyłączania poszczególnych sekcji belki opryskowej. Gdy podłączony jest interfejs BoomPilot ręczne włączenie / wyłączenie kontroli poszczególnych sekcji muszą być wykonane przez  joy-stick lub Amatron