Matrix Pro 570GS – nawigacja z automatyką wyłączania sekcji

 Matrix Pro 570GS to nowy model nawigacji rolniczej powstały z udoskonalenia oprogramowania Matrix'a 570G z nowymi możliwościami zastosowania. Zaledwie po upływie kilku miesięcy od wprowadzenia go na rynek okazał się wielkim światowym sukcesem!

Jak to działa?

- automatyczne wspomaganie kierowania -FieldPilot®,

- automatyczne włączanie sekcji opryskiwacza - po wyposażeniu w dodatkowy kabel jest dostępne ABSC (włączanie i wyłączanie sekcji) jak w BoomPilot®,

- moduł kompensacji pochyłu terenu,

- moduł wyboru wideo  4 lub 8 kamer - więcej tutaj

- zewnętrzny odbiornik lub inną antenę satelitarną - np.RXA-30,

Przykładowy widok pola z kabiny.

Kamera wideo przesyła rzeczywisty obraz pola na ekran wyświetlacza Matrix'a. Można monitorować również inne miejsca maszyny.

Ekran Matrixa z wskazówkami nawigacyjnymi naniesionymi na obraz pola z kamery wideo.

Z Matrixem jest możliwa dokładna pielęgnacja pól o nieregularnych kształtach w pagórkowatym terenie.

Z automatycznym zamykaniem sekcji

Informacje na ekranie:

Bez automatycznego zamykania sekcji poniżej

Poniżej Matrix 570 ProGS w czasie opryskiwania z włączoną funkcją autopilota (FieldPilot , zielona ikona na ekranie po lewej)