Disc Core pełny strumień 

Przykładowe wykonania materiałowe dysz i wkładek wirowych o pełnym strumieniu stożkowym

dysze do chmielu i wysokich drzew pełne krycie strumienia

Pełny strumień stożkowy i mniejsze kąty strumienia gwarantują leszy zasięg opryskiwania!

Wersja dyszy i wkładki wirowej z ceramiki.

    Doskonały wybór do opryskiwania górnych partii drzew tradycyjnymi opryskiwaczami wentylatorowymi. Mniejsze kąty strumienia od standardowych dysz ConeJet sprawiają, że są doskonałym wyposażeniem w opryskiwaczach do opryskiwania wysokich drzew czereśni, grusz, chmielu itp. przy większym ciśnieniu i większych dawkach cieczy. Szczególnie przydatne do oprysku zawiesinami i innymi substancjami zawierającymi cząstki ścierające. Dysze o dużym natężeniu są używane w opryskiwaczach z pomocniczym strumieniem powietrza do ochrony drzew parkowych i leśnych.

Charakterystyka

Krążki rozpylaczy wirowych

Dostępne w różnych rozmiarach i z różnych materiałów: ceramiczne wydłużające żywotność, z hartowanej stali nierdzewnej, stali nierdzewnej i polimeru.

Dostępne rozmiary krążków wirowych wwykonaniu ceramicznym: 

DCER-2 do DCER-8, DCER-10.

Wkładki wirowe

Standardowe wkładki wirowe są wykonane z ceramiki, hartowanej stali nierdzewnej, aluminium i nylonu. Wszystkie wkładki, z wyjątkiem ceramicznych, są wykonywane z tylnymi występami. Należy zawsze umieszczać wkładkę występem skierowanym w stronę korpusu dyszy.

Dostępne rozmiary wkładek wirowych dla wykonania ceramicznego: 

DC31-CER, DC33-CER, DC35-CER,

DC56-CER.

UWAGA DOTYCZĄCA FILTRA: W przypadku rozpylaczy z krążkami o numerach 1, 1,5 i 2 oraz wkładek wirowych 31 i 33 wymagany jest filtr szczelinowy o numerze 4514-20 odpowiadający siatce o gęstości oczek 25. W przypadku wszystkich innych krążków i wkładek o większym natężeniu wypływu jest wymagany filtr szczelinowy o numerze 4514-32 odpowiadający siatce o rozmiarze 16.

Sposób zamocowania rozpylacza z filtrem 4514 podtrzymującym wkładkę wirową

Sposób zamocowania rozpylacza z uszczelką CP19435 podtrzymującą wkładkę wirową rozpylacza.

Tabela wydajności dysz o pełnym strumieniu i kąty strumienia:

ustawienie dysz do opryskiwania wysokich drzew

Przykładowa kolejność rozmieszczenie rozpylaczy w opryskiwaczach z okrągłą przystawką wentylatorowa tradycyjną i w systemie odwróconego ciągu :

schemat dyszy w korpusie z nakrętką i filterm 4514.

osadzenie dysz wirowych w korpusie

Przykładowe zestawienie możliwości osadzenia dysz o pełnym strumieniu stożkowym w korpusie teejet z filtrem szczelinowym