AITX eżektorowe 

dysza ezektorowa wirowa do opryskiwacza sadowniczego

Grube napowietrzone krople z dyszy eżektorowej AITX TeeJet do opryskiwania w fazie pękających pąków.

wirowe dysze eżektorowe teejet  AITX do opryskiwania olejami i do zabielania drzew

AITX rozpylacze TeeJet w wersji eżektorowej -  doskonałe do opryskiwania upraw sadowniczych w początkowym okresie wegetacji oraz w warunkach wietrznej pogody - zachowują pierwotny kierunek pomimo silnego strumienia powietrza z wentylatora! Idealne do preparatów olejowych i do zabielania.

AITX rozpylacze wirowe teejet z napowietrzanymi wielkimi kroplami do opryskiwaniu sadu i jagodnika.pdf