FullJet


FullJet® rozpylacze o pełnym stożkowym szerokim strumieniu

Charakterystyka
  • Duże krople o małej podatności na znoszenie.
  • Doskonałe rozpylenie w zakresie ciśnienia 1–3 barów .
  • Doskonałe do stosowania w urządzeniach wyposażonych w automatyczne regulatory dawki oprysku.
  • Szeroki kąt oprysku umożliwia stosowanie rozstawy dysz 100 cm.
  • Dostępne z systemem kodowania kolorami VisiFlo® w wykonaniu całkowicie ze stali nierdzewnej lub Celcon® z wkładką wirową ze stali nierdzewnej.
  • Można stosować z kołpakiem CP25607-*-NY dla połączenia z korpusami z systemem Quick TeeJet®.  


Optymalna wysokość opryskiwania

Dysze FullJet mogą być odchylone od pionu pod kątem 30–45° dla uzyskania lepszego rozkładu opryskiwanej cieczy.

 Rozstawa rozpylaczy

Wysokość rozpylaczy

50 cm

50 cm*

75 cm

75 cm*

100 cm

100 cm* 

*Wysokość belki opryskowej z rozpylaczami o pełnym szerokim strumieniu stożkowym zależy od kąta pochylenia dysz. Minimalna zakładka nakładania się strumieni—30%.

Jak zamawiać: 
Należy podać pełną nazwę rozpylacza. 
     Przykład:
     FL-5VS  -   stal nierdzewna z kodowaniem kolorami VisiFlo®
     FL-5VC  -   Celcon z wkładką wirową ze stali nierdzewnej i z 
  kodowaniem kolorami VisiFlo

Przykładowe ceny netto w euro  w sezonie 2009:

FL-15VC VISIFLO FULLJT.SS&CE 6,78 Celkon
FL-15VS VISIFLO FULLJT.SS&CE 10,69 Stal N

Bardzo szeroki, grubokroplisty strumień rozpylonej cieczy z rozpylacza FL10VS.

Fotka rozpylacza FL15VS - wykonanie stal szlachetna.

Usytuowanie rozpylaczy na agregacie uprawowym - widok z tyłu.
Widok z boku

Tabela dozowania cieczy dla rozstawy dysz 50 cm - dla odstępów co 100 cm wartości z tabeli proszę zmniejszyć dwukrotnie.

ċ
Opiskatalogowystrona_30_50PL.pdf
(125k)
Piotr Zasiewski,
29 maj 2009, 02:02
Comments