QJ39685 - korpusy pojedyncze łączone wężem

Korpus przelotowy - symbol QJ39685-2-500-NYB  

Korpus pojedynczy lewy QJ39685-1L-500-NYB

Charakterystyka

Uwaga: Wspornik do zamocowania korpusu zapewnia użytkownik.Można użyć zacisków o zmiennym odstępie TeeJet AA111-*.  

Inne systemy przeciwkroplowe do tego korpusu:

pneumatycznie wyłączany zawór 56720 - tutaj

ręcznie wyłączany zawór 58140 - tutaj

elektrycznie wyłączany 55280 - tutaj

Korpus pojedynczy prawy QJ39685-1R-500-NYB

Zaciski AA111* do korpusów

Przykładowe ceny korpusów w sezonie 2009/10 w euro netto:

QJ39685-1L-500-NYB    QUICK TEEJET    € 6,35

QJ39685-1R-500-NYB    QUICK TEEJET    € 6,35

QJ39685-2-500-NYB    QUICK TEEJET    € 6,35

      zacisków:

AA111-1        CLAMP ASB.VARI-SPAC.    € 4,18

AA111-1/2    CLAMP ASB.VARI-SPAC.    € 4,18

AA111-1-1/4    CLAMP ASB.VARI-SPAC.    € 7,00

AA111-3/4    CLAMP ASB.VARI-SPAC.    € 4,18

AA111SQ-1    CLAMP ASB,VARI-SPAC.    € 4,79

AA111SQ-1-1/2    CLAMP ASB.VARI-SPAC.    € 8,60

AA111SQ-1-1/4    CLAMP ASB.VARI-SPAC.    € 7,21

Pełny cennik on-line tutaj

Wymiary korpusów QJ39685.