Nawilżanie powietrza 

Bardzo drobnokropliste z rozpylacza wirowego o pustym strumieniu stożkowym TX ConeJet.

 Przy niskobudżetowych instalacjach, gdzie jest możliwe opadanie większych kropli na posadzkę mogą znaleźć zastosowanie małe rozmiary rozpylaczy TX ConeJet w wykonaniu ze stali nierdzewnej lub mosiądzu. 

Rozpylacze ze stali szlachetnej mają korpus z polietylenu a wkładka wirowa i dysza są ze stali nierdzewnej 303SS.

Tabelka dozowania z dysz TX-VS1 i TX-VS2 w l/min. 

Przy ciśnieniu rozpylania ok. 6 barów kąt strumienia wynosi 80o .


Tabelka dozowania z dysz TX-0.60 do  TX-2.5 w l/h


dysza wirowa tx conejet marki teejet drobnokroplista

Przydatne komponenty:

Połączenie dyszy TX z instalacją za pomocą korpusu UniJet T lub TT

Nawilżanie bez kondensacji tzw. suchą mgłą z rozpylacza dwuczynnikowego AirJet.

Zasada działania rozpylacza dwuczynnikowego polega na wymieszaniu wtłoczonego pod ciśnieniem powietrza do komory mieszania znajdującej się w korpusie rozpylacza

Komora mieszania pełni dzięki kryzie dozującej także funkcję dozowania cieczy.

komory mieszania dysz airjet do aerozolu z suchej wody

wkładka #16 pomarańczowa, wkładka #20 / kolor czarny,, wkładka nr #26 koloru zielonego

airjet dysze teejet do suchej mgły
dysza do suchej mgły komora mieszania powietrza i wody numer 16

#16 z filtrem wody

 Rozpylacze dwuczynnikowe znajdują zastosowanie w takich działach produkcji rolniczej jak uprawa pieczarek i innych grzybni a także po siewie nasion pod osłonami dla utrzymania korzystnego klimatu. Wówczas znajdują zastosowanie 3 rozmiary wkładek dozujących numer 16, 20 i 26 (patrz fotka powyżej). W zależności od proporcji parametrów strumienia powietrza i ciśnienia cieczy w instalacji można uzyskać z rozpylacza aerozol bez kondensacji na powierzchniach produkcyjnych. Wytwarzanie tzw. suchej mgły ma istotne znaczenie w środowisku grzybni dla zdrowego mikroklimatu niesprzyjającego rozwijaniu się różnych chorób. Dzięki stosunkowo prostej instalacji wodnej z wilgotnościomierzem oraz linią sprężonego powietrza można kontrolować poziom wilgoci w produkcji roślinnej pod osłonami oraz w przechowalnictwie płodów rolnych a także w chłodniach i innych zastosowaniach

teejet dysza airjet do dostarczenia wilgoci do powietrza

    

    Przykładowe zużycia wody w l/h przy ciśnieniu od 1,5 do 7,0 barów i powietrza w l/min przy ciśnieniu od 0,7 do 5,5 bara dla rozpylania bez/ i z niewielką kondensacją dla wkładek :

komplet rozpylacza dwuczynnikowego teejet do aerozolu z wody

Rozpylacz dwuczynnikowy AirJet w opryskiwaczach polowych

Poniżej dawki cieczy dla opryskiwacza z systemem AirJet z komorą mieszania #52 i#4

dawki cieczy opryskiwaczem z dyszami airjet numer wkładki 52.pdf
dawki cieczy dla airjet wkładki 42 do opryskiwania dyszami dwuczynnikowymi.pdf

Możliwa liczba czynnych rozpylaczy przy obrotach sprężarki 1500 /min

  

                Typ sprężarki (Hammond Compressor)

                E50        E100        E150        E230        E352

Wkładka                        Zapotrzebowanie na moc w kW

#31            20           40            59            100          152

                 3,4          6,2           8,2            12             23

#35            19           38            58              95          149

                 3,7          6,9           9,3            13,5           25

#42            18           34            54              84          140

                    4,2         7,5          10,2             16           28

#62            18           35            56              87          145

                    4,2         7,5          10,2            16            28

Parametry studyjne dla zużycia wody dla ochrony przed przymrozkami przez zamgławianie terenu dyszami AirJet  - dane dla temperatury pokojowej.

Przy aplikacji z ciśnieniem cieczy poniżej 2 bar, należy zastosować nakrętkę końcową anykapacza 21950-20-NYB.

Wartości w zielonych polach wskazują optymalne odparowanie w normalnych warunkach pokojowych przy odległości od docelowej powierzchni ok. 1,5 m.

airjet firmy teejet sucha mgła na przymrozek w sadzie i winnicy -studyjne.pdf