Nawilżanie powietrza przy niskim ciśnieniu rozpylania wody

Bardzo drobnokropliste z rozpylacza wirowego o pustym strumieniu stożkowym TX ConeJet.

Nawilżanie bez kondensacji tzw. suchą mgłą z rozpylacza dwuczynnikowego AirJet.

   Zasada działania rozpylacza dwuczynnikowego polega na wymieszaniu wtłoczonego pod ciśnieniem powietrza do komory mieszania znajdującej się w korpusie rozpylacza.

     Przy niskobudżetowych instalacjach, gdzie jest możliwe opadanie większych kropli na posadzkę mogą znaleźć zastosowanie małe rozmiary rozpylaczy TX ConeJet w wykonaniu ze stali nierdzewnej lub mosiądzu. Rozpylacze ze stali szlachetnej mają korpus z polietylenu a wkładka wirowa i dysza są ze stali nierdzewnej 303SS.Tabelka dozowania z dysz TX-VS1 i TX-VS2 w l/minPrzy ciśnieniu rozpylania ok. 6 barów kąt strumienia wynosi 80o .

Tabelka dozowania z dysz TX-0.60 do  TX-2.5 w l/h

Przykładowe średnice otworu wylotowego z dyszy:

 

      Komora mieszania pełni dzięki

      kryzie dozującej także

      funkcję dozowania cieczy.

Fotka dyszy TX-1 :

Przydatne komponenty:

     

Na zdjęciu kolejno komory mieszania:

 wkładka #16 pomarańczowa,

wkładka #20 / kolor czarny,

oraz wkładka nr #26 koloru zielonego.

Rozpylacze dwuczynnikowe znajdują zastosowanie w takich działach produkcji rolniczej jak uprawa pieczarek i innych grzybni a także po siewie nasion pod osłonami dla utrzymania korzystnego klimatu. Wówczas znajdują zastosowanie 3 rozmiary wkładek dozujących numer 16, 20 i 26 (patrz fotka powyżej). W zależności od proporcji parametrów strumienia powietrza i ciśnienia cieczy w instalacji można uzyskać z rozpylacza aerozol bez kondensacji na powierzchniach produkcyjnych. Wytwarzanie tzw. suchej mgły ma istotne znaczenie w środowisku grzybni dla zdrowego mikroklimatu niesprzyjającego rozwijaniu się różnych chorób. Dzięki stosunkowo prostej instalacji wodnej z wilgotnościomierzem oraz linią sprężonego powietrza można kontrolować poziom wilgoci w produkcji roślinnej pod osłonami oraz w przechowalnictwie płodów rolnych a także w chłodniach i innych zastosowaniach. 

    

    Przykładowe zużycia wody w l/h przy ciśnieniu od 1,5 do 7,0 barów i powietrza w l/min przy ciśnieniu od 0,7 do 5,5 bara dla rozpylania bez/ i z niewielką kondensacją dla wkładek :

Rozpylacz dwuczynnikowy AirJet w opryskiwaczach polowych

Poniżej dawki cieczy dla opryskiwacza z systemem AirJet z komorą mieszania #52 - pdf na dole strony w załącznikach

Możliwa liczba czynnych rozpylaczy przy obrotach sprężarki 1500 /min

  

                Typ sprężarki (Hammond Compressor)

                E50        E100        E150        E230        E352

Wkładka                        Zapotrzebowanie na moc w kW

#31            20           40            59            100          152

                 3,4          6,2           8,2            12             23

#35            19           38            58              95          149

                 3,7          6,9           9,3            13,5           25

#42            18           34            54              84          140

                    4,2         7,5          10,2             16           28

#62            18           35            56              87          145

                    4,2         7,5          10,2            16            28

Parametry studyjne dla zużycia wody dla ochrony przed przymrozkami przez zamgławianie terenu dyszami AirJet  - dane dla temperatury pokojowej.

Przy aplikacji z ciśnieniem cieczy poniżej 2 bar, należy zastosować nakrętkę końcową anykapacza 21950-20-NYB.

Wartości w zielonych polach wskazują optymalne odparowanie w normalnych warunkach pokojowych przy odległości od docelowej powierzchni ok. 1,5 m.

Wartości w pomarańczowych polach wymagają dystansu ok.3 m na odparowanie.

Wartości w tabeli mogą ulegać zmianom, gdy występuje inna temperatura otoczenia i prędkość powietrza.