XP BoomJet

   

XP BoomJet® rozpylacze do stosowania bez belki polowej

Charakterystyka

 • Wyjątkowa geometria kryzy wytwarza szeroki strumień opryskiwania, przy zachowaniu doskonałej równomierności na całej szerokości.
 • Konstrukcja wstępnej kryzy minimalizuje znoszenie.
 • Bardzo duży zasięg opryskiwania – do 5,5 metra – przy użyciu pojedynczej dyszy.
 • Zdejmowana polimerowa kryza wstępna.
 • Wykonanie z żywicy acetalowej lub stali nierdzewnej zapewnia doskonałą odporność na działanie środków chemicznych.
 • Zalecany zakres ciśnienia roboczego: 1,5–4 bary. 
 • Dostępne wykonanie lewe i prawe o wielkości dysz od #10 do #80 - fotka poniżej


Typowe zastosowania

 • Do opryskiwania bez użycia belki polowej. 
 • Zastosowania drogowe i przydrożne.
 • Opryskiwanie rzędowe.
 • Opryskiwanie w pasach herbicydowych w sadach przy zwalczaniu zachwaszczenia i nawożenia płynnego
 • Zastosowanie do rozmrażania dróg.
 • Leśnictwo.


Jak zamawiać: 

Należy podać pełną nazwę rozpylacza. 
     Przykład: 
     (B)1/2XP80L(R)-VS - rozpylacz VisiFlo® ze stali nierdzewnej dla lewej strony belki

Comments