TXR ConeJet - nowa seria rozpylaczy do bardzo dokładnego opryskiwania jednorodnymi kroplami.


Rozpylacze wirowe serii TXR wytwarzają pusty strumień stożkowy 80º o bardzo drobnych kroplach już przy niskim ciśnieniu rozpylania. Dla przykładu:
 • w standardowych rozpylaczach wirowych TX ConeJet w rozmiarze #03 od ciśnienia 6 barów 80% rozpylonej cieczy znajduje się w przedziale od 100 do 260 mikrometrów
 • ta sama wielkość rozpylacza #03 z nowej serii dysz TXR ConeJet wytwarza podobną strukturę rozpylanej cieczy już przy ciśnieniu od 2 barów -(od 102 do 270 mikrometrów) przy czym ze wzrostem ciśnienia tylko o 1 bar znacznie wzrasta jednorodność kropli i 80% cieczy znajduje się już w przedziale 92-240 mikrometrów.
Ta cecha oznacza , że sadownicy otrzymali dodatkowe możliwości dla poszerzenia zakresu doboru parametrów pracy opryskiwacza dla uzyskania optymalnego pokrycia.
Teraz bez obawy można zastosować tę samą dawkę cieczy przy dyszach TX stosując nowe TXR w rozmiarze większym i przy niższym zakresie ciśnienia - bez obawy o pogorszenie się rozpylania oraz z korzyściami:
 • mniejsze zużycie dysz z uwagi na pracę w obszarze niższego ciśnienia,
 • większą odporność na zatykanie z uwagi na większe przekroje przepływu,

  Więcej informacji o wielkości kropli można pobrać z dołu strony załącznik "wielkość kropli....) Są to wyniki z badań, które dla celów praktycznych proponuję wykorzystać poprzez porównanie rozrzutu 80% kropli skupionych wokół średniej średnicy (tzw. odchylenie decylowe czyli różnica D90 - D10) - im mniejszy ten rozrzut to większa jest jednorodność kropli. Przy czym istotne jest unikanie stosowania takiego ciśnienia, przy którym D10 (ten symbol oznacza ,że 10% rozpylonej cieczy jest poniżej tej średnicy) obniża się poniżej pewnej umownej granicy np. 100 mikrometrów z uwagi na niekontrolowane zachowanie się tych kropli z silnym ryzykiem utraty zawartego w nich preparatu poprzez odparowanie/znoszenie przed osiągnięciem celu. Odpowiednio D90 informuje nas , że 90% rozpylonej cieczy jest w postaci kropli poniżej tej średnicy.
Przykładowa charakterystyka w postaci graficznej struktury rozpylanej cieczy z dyszy TXR#03:

Powyższe cechy sprawiają, że TXR są idealne w zastosowaniach z pomocniczym strumieniem powietrza przy opryskiwaniu sadów, winnic, jagodników oraz w polowych uprawach pasowych. Bardzo drobne krople w szerokim zakresie ciśnienia roboczego umożliwiają dokładne i jednorodne pokrycie środkami ochrony i pielęgnacji roślin już od ciśnienia 2 bary. 


Cechy użytkowe i zalety TXR ConeJet:


 • Wytwarzają jednolity pusty strumień stożkowy 80º idealny w zastosowaniach do opryskiwaczy z pomocniczym strumieniem powietrza oraz w zastosowaniach specjalnych.
 • Wielkości wypływu zostały zaprojektowane do bezpośredniej wymiany , bez konieczności przeliczania parametrów opryskiwania dla wszystkich popularnych na rynku rozpylaczy wirowych innych producentów niż TeeJet.
 • Wysokiej jakości ceramiczne elementy rozpylacza zapewniają doskonałą odporność na ścieranie – również przy wyższym ciśnieniu roboczym.
 • Nowa konstrukcja wkładki wirowej zapewnia drobnokroplistą strukturę rozpylanej cieczy również dla największych rozmiarów natężenia wypływu.
 • Niewielka obudowa  rozpylacza, wykonana z wysokiej jakości tworzywa acetal zapewnia wysoką odporność mechaniczną wystających z nakrętki rozpylaczy oraz doskonała odporność chemiczną.
 • Kodowane kolorami obudowy dysz oraz dodatkowo opisane cyfrowo wielkości wypływu pozwalają na łatwą identyfikację każdego rozmiaru rozpylacza.
 • Zatrzaskowa konstrukcja rozpylacza zapewnia skuteczne połączenie w czasie pracy i jednocześnie umożliwia łatwy demontaż bez użycia dodatkowych narzędzi do inspekcji/czyszczenia.
 • W korpusach TeeJet  z połączeniem gwintowym są kompatybilne z nakrętką TeeJet CP20230 – dokręcać ręcznie niewielkim momentem maksymalnie 11 Nm.
Typowe zastosowania:
 • Doskonałe do opryskiwaczy z pomocniczym strumieniem powietrza oraz w uprawach pasowych z dwoma lub trzema dyszami nad rzędem.
 • Idealne do fungicydów, insektycydów, nawozów dolistnych oraz w zastosowaniach łącznych, wymagających dokładnego pokrycia powierzchni.
Jak zamówić:

Należy podać pełna nazwę rozpylacza. Przykład:
TXR8002VK - ceramiczny rozpylacz TXRĊ
Piotr Zasiewski,
22 gru 2013, 13:39
Ċ
Piotr Zasiewski,
5 lut 2015, 11:04
Ċ
Piotr Zasiewski,
22 gru 2013, 13:39
Comments