TwinJet podwójny strumień płaski o kącie 65 lub 80°
Charakterystyka
  • Dobra penetracja i pokrycie pionowych powierzchni roślin.
  • Krople średnie, grube i bardzo grube umożliwiają dokładne pokrycie powierzchni.
  • Lepszy rozdział poprzeczny niż w przypadku rozpylaczy wirowych.
  • Dostępne w wykonaniu ze stali nierdzewnej w kolorach wg kodu VisiFlo dla kątów strumienia 65°, 80° i 110° (tylko rolnicze zastosowanie). 
  • Zalecany zakres ciśnienia 2–4 bary.
  • Automatyczne ustawienie rozpylacza z kołpakiem i uszczelką 25598-*-NYR Quick TeeJet®.

 
Typowe zastosowania

  • Opryskiwanie drzew i krzewów w okresie bezlistnym i późniejszym do końca kwitnienia

Comments