DG TeeJet 80°    Polecamy wszystkim sadownikom grupę rozpylaczy antydryfowych, jako bardzo przydatne w przy opryskiwaniu sadów w przypadku wietrznej oraz ciepłej pogody w czasie dnia.
Efekt zredukowania bardzo drobnych kropli został osiągnięty dzięki zastosowaniu unikalnej przed-kryzy, która sprawia, że
dysza generuje krople większe i zmniejsza ilość kropli małych, podatnych na znoszenie.

    Rozpylacze te stanowią połączenie doskonałej jakości opryskiwanej powierzchni, przy zmniejszonej podatności cząstek cieczy na znoszenie. Jednocześnie przeciętna wielkość kropli jest zbliżona do typowych rozpylaczy o strumieniu płaskim natomiast wyeliminowana jest ta część kropli, które są zbyt drobnym pyłem w istocie wyłącznie obciążającym środowisko (w tym operatora opryskiwacza) - ta część cieczy jest większości przypadków bezpowrotnie tracona.

    Rozmiary rozpylaczy są zgodne z kodem wielkości wypływu ISO - bez problemu można stosować je zamiennie z rozpylaczami innego typu lecz tej samej wielkości - bez konieczności kalibracji opryskiwacza. Można zatem skorzystać z tabel dozowania (obok tabela z natężeniem wypływu w funkcji ciśnienia z podaniem wielkości kropli) lub z innych tabel np. dla rozpylaczy wirowych. 
Zalety opryskiwania dyszami DG:
  • nieco większe krople utrzymują dłużej zwilżenie opryskanych powierzchni,dzięki temu skuteczność niektórych preparatów wzrasta - zwłaszcza przy opryskiwaniu podczas suchej i ciepłej pogody,
  • mniejsze straty z nieosiadania - brak zbyt drobnych kropli ,
  • lepsza penetracja w czasie końcowej fazy wzrostowej owoców
Jak zamawiać: 
Należy podać pełną nazwę rozpylacza.
     Przykład:
     DG8003VS  -   stal nierdzewna z kodowaniem VisiFlo®
Dysze powinny być ustawione pod kątem ok. 15° względem belki 
- tak aby strumienie cieczy swobodnie się omijały ("na krojoną kiełbaskę).


Fotka powiększonej dyszy DG8003VS.

ċ
Strona_21_kat_50Pl.pdf
(381k)
Piotr Zasiewski,
10 lut 2009, 13:17
Comments