Produkty‎ > ‎

Opryskiwanie w uprawach sadowniczych

Opryskiwanie drzew i krzewów

Rozpylacze:

http://www.agrojet.pl/produkty/opryskiwanie-w-uprawach-sadowniczych/txr-conejet
 
TXR ConeJet wirowy bardzo drobnokroplisty   ConeJet AITX
eżektorowe wirowe  ConeJet TX 
wirowe standardowe
AI80-VS
eżektorowe o strumieniu płaskimTeeJet Disc Core

pełny strumień stożkowy

  

Opryskiwanie w pasach herbicydowych

Rozpylacze:

 
TeeJet OC
asymetryczne OC01—OC16

Pielęgnacja murawy

  Turbo FloodJet – bardzo grubokropliste opryskiwanie pasów herbicydowych, murawy nawozami z herbicydami.
 AI TeeJet
typ E
o wyrównanym strumieniu


Przydatne komponenty: