Produkty‎ > ‎

Dysze w uprawach sadowniczych 
 
 


Zapoznaj się z artykułem z kwietniowego Sadu Nowoczesnego  z 2022 o poprawie techniki opryskiwania w trudnych czasach ,
cały tekst pod linkiem poniżej:

                            https://drive.google.com/file/d/1KOlDVTrAR93nCZtk-B43VEixNqHa_-3x/view?usp=sharing          

Opryskiwanie drzew i krzewów

Rozpylacze:

  

TX ConeJet  marka premium - wykonanie stal szlachetna do niskociśnieniowego opryskiwania sadów http://www.agrojet.pl/produkty/opryskiwanie-w-uprawach-sadowniczych/txr-conejet
 
TXR ConeJet ceramika – wirowy bardzo drobnokroplisty   ConeJet AITX ceramika
eżektorowe wirowe  ConeJet TX ceramika 
wirowe standardowe
AI80-VS
eżektorowe ze stali szlachetnej o strumieniu płaskim
  DG TeeJet ze stali szlachetnej
o strumieniu płaskim
TeeJet Disc Core – ceramika

pełny strumień stożkowyTeeJet TP i  XR – ceramika lub stal szlachetna
o strumieniu płaskim  Opryskiwanie i podlewanie w pasach herbicydowych

Rozpylacze:Turbo TeeJet TTI z polimeru
 - dysza referencyjna do herbicydów systemicznych
eżektorowe o strumieniu płaskim
 
TeeJet OC - – mosiądz lub stal szlachetna
asymetryczne OC01—OC16
TeeJet OC asymetryczne OC10—OC300
                                                                   
      

XP BoomJet z polimeru –boczny wyrzut cieczy 
na 4 metry w bardzo równomierny sposób z kroplami bez znoszenia 

Opryskiwanie gleby w międzyrzędziach w sadzie przed przymrozkiem i nawożenie płynne dyszami Turbo FloodJet


  Turbo FloodJet – bardzo grubokropliste opryskiwanie pasów herbicydowych, murawy nawozami z herbicydami.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               


Dysze TPU#60 Jet do fertygacji sadu opryskiwaczem z belką opryskową AgroJet


ą
Piotr Zasiewski,
4 sty 2012, 11:51
Ċ
Piotr Zasiewski,
18 gru 2016, 09:39
Ċ
Piotr Zasiewski,
18 gru 2016, 09:26
Comments