AITTJ60 Turbo TwinJet – podwójny strumień napowietrzonych kropli


  

dysza opryskiwacza dwustrumieniowa napowietrzana kropla Turbo TeeJet

 
 Dwa napowietrzone strumienie płaskie to najlepszy wybór do opryskiwania w uprawach polowych w przypadku, gdy penetracja i pokrycie roślin jest ważne a warunki pogodowe nie sprzyjają zastosowaniu oprysku średnio–kroplistego.
  

Cechy charakterystyczne:
 •  Dwa napowietrzone strumienie płaskie 110°
 •  60° kąt pomiędzy strumieniami – jeden do przodu / drugi do tyłu
 • Dobre pokrycie pionowych elementów roślin oraz penetracja przy doskonałej kontroli znoszenia
 • Bardzo dobre do aplikacji po wschodach roślin
 • Doskonała kontrola znoszenia z grubo– i bardzo grubokroplistym podwójnym strumieniem cieczy
 • Dostępne dla sześciu wielkości natężeń wypływu od 02 do 06 z kodowaniem kolorami VisiFlo
 • Automatyczne ustawienie rozpylacza przy użyciu kołpaka 25598 - * - NYR Quick TeeJet – szczelina 11mm
 • Polecane w zakresie ciśnienia 1,5 – 6 bar

Optymalna wysokość opryskiwania

 Kąt strumienia
 Rozstaw rozpylaczy 50 cm
 1100   50 cm

Jak zamawiać:


Należy podać pełną nazwę rozpylacza. 
                Przykład:
     AITTJ60-11004VP – polimer z kodowaniem kolorami VisiFlo®


Schemat montażowy z kołpakiem 25598-*-NYR –  na rysunku rozpylacz jest rozłożony (dysza wstępna jest wyjmowana).

 

Dwa strumienie z dyszy AITTJ60-11004VP.


Schemat przepływu cieczy i powietrza w rozpylaczu AITTJ60.

Dostępne większe rozmiary -08, -10 oraz AITTJ60-11015VP

Wymagany kołpak dla tych rozmiarów:
 •  do systemu TeeJet 98579-1-NYR (tylko w kolorze czarnym)
 • Do systemu RAU - brak kołpaka
 • Do systemy Hardi mocowanie za pomoca adaptera Hardi/TeeJet i dopiero kołpak 98579-1-NYR


             Na życzenie specjalny typ kołpaka do systemu TeeJet z wysoką ścianką chroniącą wylot z dysz.

ċ
AITTJ60_ulotka_www.pdf
(588k)
Piotr Zasiewski,
6 cze 2009, 07:20
Comments