Produkty‎ > ‎

Opryskiwacz z systemem AgroJet       


     

    Możemy Państwu zaoferować wyposażenie, które spełni większość wymagań postawionych nowoczesnym opryskiwaczom.  Zestawienie markowych komponentów w taki sposób aby jak najlepiej wykorzystać ich techniczne możliwości i maksymalnie zabezpieczyć technologię opryskiwania przed niedokładna aplikacją. 

priorytet - ŁATWA OBSŁUGA 

    Zaprojektowany układ sterujący z jednej strony doskonale wypełnia lukę dla klientów poszukujących osprzętu do maszyny profesjonalnej, trwałej, niezawodnej oraz stosunkowo niedrogiej w szerszym zakresie rozwiązań dostępnych na rynku. Maszyna wyposażona w tak skręcony osprzęt umożliwia bezpieczną pracę opryskiwacza nawet gdy występują awarie elektrozaworu zamykającego sekcję i bezpieczne rozwadnianie kolejnych  "zbiorników" do czasu kiedy możemy wykonać naprawę. Kontroler dawki TeeJet do sterowania cieczą w sekcjach belki opryskowej w oparciu o wskazania z przepływomierza i czujnika ciśnienia jednocześnie jest ciągle najtańszym rozwiązaniem w stosunku do podobnych rozwiązań w tej klasie innych firm krajowych i zagranicznych. 
    Dla klientów z ostrożnym podejściem do sterowania elektronicznego mamy przygotowaną wersję sterowania z jednym programem umożliwiającym zastosowanie  jednej z 3 ustawionych wcześniej dawek cieczy rozpylaczami bez konieczności zmiany programu opryskiwania.


 TRUDNE ZAWIESINY   


    Wyposażenie opryskiwacza jest tak zaprojektowane, aby opryskiwanie najtrudniejszymi zawiesinami z komponentów proszkowych, nawozowych dzięki filtrowi tłocznemu oczyszczającemu się automatycznie na uwrociach  przy zmiennym ukształtowaniu terenu nie stwarzało zagrożenia dla staranności wykonania zabiegu. Dzięki linii cieczowej z dodatkowym manometrem i wakuometrem - mamy cały czas podgląd stanu zanieczyszczenia sita ssawnego o podwyższonej gęstości oczek i tłocznego i spokojnie zastopować wejście zanieczyszczeń wyniszczających elementy elektrozaworów w  linii sterującej i rozdzielczej - bez obawy o  zatykanie sit filtrów. Żywotność układu wydłuża się o dodatkowe lata spokojnej i bezawaryjnej pracy opryskiwacza. Tylko tak zbudowany system sterowania pracą opryskiwacza sprawdził się w naszych testach do aplikacji cieczy stężonych "mało wyrafinowanymi" środkami do ochrony i pielęgnacji roślin np. glinką kaolinową w dawce poniżej 200 l/ha.Harmonijne wyposażenie maszyny gwarantuje montaż:

 1. kontrolera dawki TeeJet z przepływomierzem TeeJet i czujnikiem ciśnienia,
 2. pojedynczą lub podwójną belkę opryskową z podziałem lub bez na sekcje opryskowe,
 3. system filtrowania cieczy z monitorowanym wakuometrem stanem zanieczyszczenia filtra ssawnego oraz automatycznym czyszczeniem filtra tłocznego na uwrociach,
 4. zespół dysz - pomp strumieniowych zapewniający utrzymanie jednorodności cieczy roboczej cieczy w zbiorniku w czasie pracy,
 5. nawigacja sadownicza Matrix 430VF zapobiegajaca pominięciu przejazdu lub podwójnemu opryskaniu,
 6. katalizator cieczy roboczej firmy Plocher umożliwiający lepsze wykorzystanie potencjału środków do ochrony i pielęgnacji i zastosowanie zredukowanych dawek 
  fungicydów i nawozów nawet o 30% bez obawy o pogorszenie skuteczności.Jak to działa?
 Kontroler dawki TeeJet widoczny jako konsola prawa z nowym oprogramowaniem - w instalacji cieczowej z podwójną belka opryskową.  Pozwala to na najprostszy z możliwych wybór dawki cieczy z 1 belki lub z 2 belki w takiej kombinacji:
A. belka 1 - dawka np 350 l/ha, belka 2 / dawka np,250 l/ha - używane do zabiegu jedna lub druga w zależności od potrzeb
B. belka 1 - dawka np. 350 l/ha, belka 2 również 350 l/ha lecz z większym odpowiednio rozmiarem dysz dla zredukowania ciśnienia przy szybszej jeździe z wiatrem używane w trakcie tego samego zabiegu przy opryskiwaniu np. z większą prędkością jazdy z wiatrem dla zredukowania ilości traconych bardzo drobnych kropli przy wyższym ciśnieniu, gdyby była tylko belka nr 1 ! 

UWAGA:
kombinacja opryskiwania B możliwa tylko z przepływomierzem turbinowym.

Na ekranie nawigacji rolniczej są malowane na niebiesko rzędy już pokryte - przy wjeździe po raz drugi nawigacja w trybie automatycznym włącza sygnał o podwójnym nałożeniu oraz maluje przejazd na czerwono - to jest zabezpieczenie przed omyłkowym podwójnym opryskiwaniem.

(W każdej chwili panel można przełączyć na pracę tradycyjną zwykłego sterownika z manualnym włączaniem i wyłączaniem sekcji, regulacją ciśnienia +/- oraz sterowaniem zaworem głównym włącz/wyłącz opryskiwanie bez automatycznego opryskiwania

Jedno jest pewne - elektronika znacznie ułatwia życie!  - czytaj - także pracuje na Twój zysk.)Nowe możliwości - niespotykane w innych kompletacjach opryskiwaczy - wykonania dokładnego opryskiwania z komputerem TeeJet:

 1. W różnych okresach wegetacji występuje potrzeba opryskiwania z odpowiednią prędkością przetaczania. Dokładnie zapewnić to może tylko opryskiwacz wyposażony w komputer kontrolujący dawkowanie i teraz w czasie zabiegu można całą uwagę skupić na dobraniu do wydajnej prędkości przetaczania tak aby nieuniknione straty przez znoszenie były na kontrolowanym, minimalnym poziomie. W tym czasie komputer kontroluje automatycznie dawkę (bez udziału operatora),
 2. W kierunku z wiatrem wyższym biegiem i mniejszymi obrotami silnika, a pod wiatr biegiem niższym i odpowiednio dobranych obrotach silnika. W obu przypadkach aplikowana dawka będzie taka sama, przy zbliżonych parametrach wielkości kropli.
 3. W uprawach rzędowych z różną rozstawą rzędów - można za pomocą jednego przycisku bez konieczności zatrzymywania się i zmian ustawienia opryskiwania zmienić rozstawę rzędów,
 4. W terenie pagórkowatym – „z górki” można opryskiwać innym biegiem niż „pod górkę” – obszar jest opryskiwany cały czas taką samą dawką cieczy.
 5. Model z 3 belkami opryskowymi pozwala dodatkowo utworzyć bardziej precyzyjny system opryskiwania przy większych prędkościach jazdy dzięki możliwości ustawienia dodatkowej kurtyny ochronnej od wpływu wiatru z rozpylaczy o strumieniu płaskim bardziej odpornym na znoszenie:
Więcej informacji o komputerze + filmik  tutaj

Powyższe zalety wskazują , że nie ma lepszej drogi do nowoczesnego opryskiwania!

Kolejne szczegóły konstrukcji opryskiwacza do upraw rzędowych:


Układ zasilania to układ dwóch linii cieczy roboczej i wody czystej połączonych przed filtrem wstępnym (ssawnym) zaworem trójdrożnym umożliwiającym przełączanie źródła zasilania pompy. Filtr ssawny w obu przypadkach można czyścić przy pełnym zbiorniku.

 1. W wersji z pakietem TeeJet opcjonalnie można zamówić układ zasilania zbudowany na solidnych i  łatwo rozbieralnych
   połączeniach kołnierzowych, pozwalających na szybkie wypięcie dowolnego podzespołu z instalacji. Układ zasilania jest tradycyjnie wyposażony w pewny zawór zwrotny kulowy sterowany ręcznie serii AA346M. Filtr liniowy TeeJet serii AA126 ML na ssaniu jest wyposażony w nakrętkę spustową umożliwiającą łatwe przepłukiwanie sita bez konieczności rozkręcania połączeń gwintowych na dużych średnicach dla wyjęcia sita. To rozwiązanie zapewnia stabilne i trwałe połączenia uniemożliwiające zasysanie powietrza i tym samym zmniejsza okresowe ryzyko zapowietrzania pompy. W opcji również można zamówić zamiast manualnego - elektrozawór trójdrożny 346BEC z przepływem 1 1/2" - fotka obok. Jest możliwe wyczyścić sito filtra ssawnego bez demontażu obudowy -  po odkręceniu nakrętki spustowej można użyć szczotki do mycia butelek. W tym czasie zawór główny odcinający pewnie ciecz ze zbiornika jest zamknięty. 


W uprawach rzędowych komputer TeeJet 844AB sterujący pracą opryskiwacza, utrzymuje zadaną dawkę cieczy i zawsze można dostosować obroty wentylatora i prędkość jazdy do kierunku i prędkości wiatru. W zależności od warunków pogodowych, stanu ulistnienia można optymalizować opryskiwanie poprzez zwiększenie prędkości przetaczania i skrócenie czasu opryskiwania. 
W ciasnych rzędach  (wyboista ścieżka przejazdowa) można spokojnie zwolnić i opryskiwać bez obawy - sterownik odpowiednio zmieni parametry tak , żeby cały czas została podana zadana dawka cieczy - ilustracja obok na fotce : przy zwolnieniu prędkości opryskiwania do 3,9 km/h sterownik dobrał/zredukował ciśnienie do wartości 3,8 bara - pozostawiając dawkowanie na niezmiennym poziomie 670 l/ha.
Dostępna jest wersja sterowania w 2, 4 lub 6 sekcjach (po dwie lub 3 sekcje na stronę). Można opryskiwać jedną stroną wysoki rząd drzew a drugą np. 2 letnie drzewa, dokładnie odpowiednią dawką dla tych 2 różnych obiektów, gdyż można zaprogramować kilka wariantów dawkowania odpowiednio dla różnych rozpylaczy i dawek cieczy. 

 Aktualna wersja oprogramowania 4.02 pozwala na uruchomienie licznika, który w prawym dolnym rogu pokazuje zużycie cieczy ze zbiornika w trakcie opryskiwania (wypryskane 850 litrów na fotografii obok). Każdorazowo po napełnieniu zbiornika trzeba ten licznik wyzerować. Po wyłączeniu przycisku opryskiwania na uwrociu w tym miejscu wyświetla się liczba pozostałych litrów cieczy roboczej do wypryskania na przemian z powierzchnią sadu którą można pokryć tą ilością cieczy.


Czujniki
    dostarczają informacji o parametrach opryskiwania - z czujnika prędkości zamocowanego na osi koła opryskiwacza (fotka z lewej) oraz z czujnika ciśnienia (fotka obok to czujnik firmy Keller , Szwajcaria, zakres 0-60 barów) wkręconego np. w miejsce manometru.
  Na podstawie impulsów od czujników komputer steruje zaworem regulacyjnym (przelewowym) tak, aby utrzymać zadaną dawkę do zmieniających się parametrów jazdy/ obrotów silnika. 
  Jednym przyciskiem parametry oprysku zostają automatycznie dopasowane do rozstawy rzędów – można w linii prostej bez zatrzymywania się zmieniać kwatery, a   dawka zostaje automatycznie skorygowana. Opryskiwanie na skłonach jest tak samo proste jak na terenie równinnym. 
    Aktualnie najbardziej zaawansowana wersja automatycznej kontroli dozowania jest wyposażona w opcji z przepływomierzem. W sterowniku można korzystać alternatywnie z informacji o ciśnieniu w instalacji lub o wielkości przepływu cieczy do belek opryskowych. Impulsy z czujnika prędkości są "czytane" zawsze. W tej sytuacji operator opryskiwacza jest zabezpieczony dodatkowo przed skutkami przypadkowego przesunięcia korpusu w położenie zamknięte ( 1 lub kilku np. o wystającą gałąź na uwrociach) lub w przypadku częściowego przytkania dysz opryskujących. Opcja z przepływomierzem poinformuje nas o tym wzrostem ciśnienia w instalacji na manometrze, gdyż sterownik musi podać tę samą ilość cieczy – co przy mniejszej liczbie rozpylaczy lub częściowo zatkanych dyszach spowoduje wzrost ciśnienia w instalacji. 
Fotka obok ilustruje przepływomierz TeeJet serii 801 do wpięcia w instalację za pomocą złącza kołnierzowego #50 (linia przepływu 1", zakres pomiarowy 7,5 – 225 l/min)
 Teraz opryskiwanie można zlecić nawet mniej wykwalifikowanemu pracownikowi. 
W każdej chwili istnieje możliwość przełączenia komputera z trybu automatycznego sterowania na obsługę ręczną. W opcji można zastosować odczyt prędkości z czujnika prędkości GPS firmy TeeJet.
Na fotografii obok jest przedstawiony blok rozdzielczy z 4 zaworami sekcyjnymi , przepływomierzem, filtrem samoczyszczącym , czujnikiem ciśnienia oraz zaworem 2 drożnym manualnym do przepłukania instalacji (uruchamia mycie zbiornika wewnętrzną dyszą myjącą po zabiegu). W opcji warto zainstalować manometr przed filtrem tłocznym dla poglądu stanu zanieczyszczenia sita filtra przez porównanie wartości wskazań z czujnikiem ciśnienia za filtrem.
 

Modernizacja opryskiwacza z układem regulacji w linii czyszczenia filtra - felieton dla opryskiwacze.info


 

 


Objaśnienie korzyści z modernizacji systemu regulacji opryskiwacza w felietonie obok  dla portalu opryskiwacze.info - wiosna 2015 targi TSiW Warszawa   Elektrozawory TeeJet w szybki i pewny sposób odcinają dopływ cieczy do belki opryskowej. Przy opryskiwaniu jedną stroną wartość ciśnienia nie zmienia się. Popularne  wersje  zawierają 2 lub 4 odrębne przełączniki sterujące 2 lub 4sekcjami belek opryskowych. Liczbę sekcji w opryskiwaczu można w każdej chwili zwiększyć poprzez wstawienie dodatkowego zaworu elektrycznego lub manualnego (fotka z lewej seria

460 do 20 barów z prawej jako sekcyjne zastosowano serię niedrogich zaworów 430 z ciśnieniem do 15 barów)  

Umożliwia to dokładne przeprowadzenie opryskiwania poprzez dostosowanie powierzchni pokrycia opryskiem

w zależności od wysokości drzew. Przy wyłączaniu sekcji belek opryskowych, system automatycznie dostosowuje ciśnienie robocze do nowej sytuacji. Zapobiega to nadmiernym stratom przy opryskiwaniu mniejszych drzew.

Poszczególne przełączniki umożliwiają wyłączanie sekcji belek opryskowych ze stanowiska operatora. Dzięki temu opryskiwanie odbywa się bez konieczności wysiadania z ciągnika i zamykania zaworów a czas pracy zostaje odpowiednio skrócony.


    

    Korpusy wykonane z mosiądzu o symbolu TeeJet 98450 jako podwójne obrotowe z nakrętkami o okrągłych otworach z możliwością włożenia standardowej długości 20 mm filterka zabezpieczającego dysze przed zatkaniem.

Dla klientów, którzy przejdą na niskociśnieniowe opryskiwanie polecamy korpusy obrotowe z doskonałej jakości tworzywa odpornego na korozyjne działanie nawozów i środków miedziowych w wersji trzy- lub cztero-pozycyjnej. Wysokiej jakości uszczelnienia w obrotowych korpusach zapewniają na wiele lat bezawaryjną pracę. Zawory przeciw kroplowe mogą mieć zainstalowane sprężyny o większym od tradycyjnych nacisku, co powoduje, że opryskiwana ciecz od samego początku ma prawidłową strukturę - nawet początek kwatery jest prawidłowo i jednorodnie opryskany. System automatycznego ustawienia kołpaka z rozpylaczem w korpusach QJ360 (zwłaszcza o strumieniu płaskim do opryskiwania przy wietrznej pogodzie) umożliwia szybko i w wygodny prawidłowo ustawić oraz łatwo konserwować dysze i ewentualne filterki. 

  Na fotografii powyżej opryskiwanie 650 l/ha przy ciśnieniu 2,7 - 2,9 bara w zależności od chwilowej prędkości - średnio ok. 6 km/h. Dysze o podwójnym strumieniu płaskim 2 x XRC8002VS - wpływ nasłonecznienia z lewej strony obrazka przekłamuje widmo rozpylanej cieczy - bliższy naturalnemu jest widok z prawej. 

Obok zbliżenie ilustrujące ułożenie dysz w adapterze formującym dwa strumienie cieczy odchylone 45 stopni do przodu i tyłu.


    Rozpylacze
TeeJet TX ConeJet dostępne w dziesięciu rozmiarach pozwalają na dawkowanie w zakresie od 200 do 1000 l/ha strumieniem stożkowym. Rozpylacze serii TXR ConeJet to bardzo ciekawe rozwiązanie polecane dla opryskiwania ciśnieniem drobnokroplistym już od ciśnienia 2 bary.  Więcej o nowych technikach opryskiwania w zakładce o rozpylaczach polecanych do upraw sadowniczych - tutaj

Opryskiwacze z instalacją wg systemu AgroJet będzie świetnie przygotowany do pielęgnacji wszystkich typów upraw.

Zapraszamy do złożenia zamówienia.

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Pobierz
Schemat bloku zaworów TeeJet do sterowania komputerowego w 4 sekcjach   379 KB wersja 1 12 sty 2009, 14:04 Piotr Zasiewski
ċ

Pobierz
Ulotka o komputerze - zawiera schemat ideowy podłączeń   104 KB wersja 1 12 sty 2009, 14:05 Piotr Zasiewski
ċ

Pobierz
Zestawienie części w układzie zasilania pompy z filtrem z przepłukiwaniem i zaworami 2 i 3 drogowym.  151 KB wersja 1 3 sty 2012, 08:59 Piotr Zasiewski
Podstrony (1): Konfigurator opryskiwacza
Comments