Ustawienie opryskiwacza do nawożenia płynnego - praktyczne wskazówki


Ustawienie (kalibracja) opryskiwacza polowego do opryskiwania roztworami o innym ciężarze właściwym niż woda.


    Przy opryskiwaniu roztworami o innym ciężarze niż woda należy zastosować odpowiednie współczynniki przeliczeniowe, gdyż wszystkie wartości podawane w tabelach katalogu TeeJet 50A-PL są obliczane w oparciu o rozpylanie wody, której ciężar właściwy jest równy 1 kilogram na 1 litr.
Na rynku krajowym dostępne są również inne nawozy np.azotowe o ciężarze właściwym 1,32 kg/l – wówczas wygodnie jest posłużyć się poniższą procedurą dla wykalibrowania opryskiwacza na zadaną dawkę cieczy na hektar.
 Końcowy test sprawdzający ustawienie parametrów opryskiwacza wykonany powinien być dla opryskiwacza wypełnionego wodą.
Korzystanie z tabeli dawkowania dla RSM powinno być wyłącznie w celu wstępnego ustalenia parametrów technologicznych, gdyż nie sposób wykonać test ustawienia opryskiwacza z zbiornikiem zalanym gotowym nawozem.

Procedura ustawienia opryskiwacza do płynnego nawożenia w oparciu o współczynnik przeliczeniowy dla wody.
   
    Dla określenia właściwego rozmiaru rozpylacza dla danego roztworu cieczy należy pomnożyć wartość zamierzonej dawki przez odpowiedni współczynnik przeliczeniowy wody. Nowa, przeliczona wartość pozwala poprawnie dokonać wyboru rozpylacza przy wykorzystaniu wartości z tabel - charakterystyk rozpylaczy.

Przykładowa propozycja postępowania przy kalibracji opryskiwacza do aplikacji roztworu
saletrzano- mocznikowego


    Dla zastosowania 88 l/ha roztworu saletrzano- mocznikowego (RSM) o ciężarze właściwym 1,28 kg/litr -przelicznik wynosi 1,13

czyli 88 l/ha RSM x 1,13 odpowiada dawkowaniu wody w ilości 100 l/ha.

 Ciężar właściwy w kg/litr
 Współczynnik przeliczeniowy
 0,96 0,98
 1,0 (woda)
 1,00
 1,20 1,10
 1,28 (RSM '28)
 1,13
 1,32 (RSM '32)
 1,15


Etapy kalibracji opryskiwacza polowego do nawożenia płynnym roztworem o ciężarze 1,28 kg/l.

 Kolejne etapy kalibracji Komentarz Przykład
 Zapoznaj się z zaleceniami stosowania preparatu

Dawka RSM?

Dawka cieczy przeliczeniowa dla wody

Kategoria oprysku?

88 l/ha

100 l/ha

bardzo grubokroplisty
 Wykonaj pomiar czasu przejazdu odcinka 100m

Należy odmierzyć odcinek 100 m. i wykonać pomiar czasu przejazdu na biegu i obrotach silnika identycznych jak w czasie opryskiwania. Na polu o skłonach pomiar wykonać w obie strony – wynik uśrednić.
 45 sekund
 Oblicz prędkość Prędkość w km/h =360 /czas przejazdu 100 m w sekundach
 360 : 45 =8 km/h
 Uwzględnij odległość pomiędzy rozpylaczami

Standardowa podziałka rozmieszczenia rozpylaczy wynosi 0,5 m

 
0,5 m
 Oblicz, jaki wypływ z rozpylacza zapewni zaplanowaną dawkę cieczy na hektar

Wypływ cieczy z rozpylacza

Dawka cieczy  x  prędkość  x  rozstaw

(l/ha)                 (km/h)             (m)


                        600

100 x 8,0 x 0,5


    600               

= 0,67 l/min

 Wybierz rozmiar rozpylacza i ciśnienie

Bardzo grubo-kroplisty oprysk wytwarzają przy wydajności 0,67 l/min np. rozpylacze SJ3-02 lub SJ7-02 przy ciśnieniu 2,2 bara.

Do odczytu ciśnienia można zastosować prostą formułę. Jeśli z tabelki znamy wypływ dla dowolnej wartości ciśnienia np. 0,79 l/min przy 3 barach to dla wypływu 0,67 l/min

Szukane ciśnienie= 3 · (0,67/0,79)2 =2,2 bara

 

dysza SJ*-02VP przy ciśnieniu 2,2 bara


Wykonaj pomiar natężenia wypływu z kilku rozpylaczy przy ciśnieniu 2,2 bara

 Trzeba sprawdzić wskazanie manometru -czy wartości natężenia wypływu z kilku rozpylaczy są zgodne z wartościami z tabeli Średni wypływ z 4 rozpylaczy wynosi 0,65 l/min
 Oblicz, jakie teraz jest zużycie cieczy w l/ha - ew. skoryguj wartość ciśnienia 

                 (l/min)   x   600


                 prędkość   x   rozstaw

                   (km/h)            (m)
 

0,65 x 600


   8,0 x 0,5 = 97,5 l/ha


Z uwagi na niewielki błąd 2,5 l/ha można pozostawić wyregulowane ciśnienie bez zmian.
Comments