Automatyczny system sterowania sekcjami opryskiwacza dla nawigacji GPS z komputerem BRAVO 180Wymagane elementy dla automatycznej kontroli sekcji belki opryskowej (ABSC) w opryskiwaczu z komputerem BRAVO 180 (ceny w sezonie 2009/2010) :
 Numer części
 Opis
 90-02483-PL ...........................
 903-330 ..................................
 CenterLine 230BP -.................................................cena 1695 €
ABSC skrzynka połączeniowa dla BRAVO 180 z okablowaniem dla 4 sekcji -................................................................ cena 1395 €
 90-02483-PL ...........................
 903-331 ..................................
CenterLine 230BP -..................................................cena 1695 €
 ABSC skrzynka połączeniowa dla dla BRAVO 180 z okablowaniem dla 5 sekcji -............................................................cena 1395 €
Zapraszamy do złożenia zamówienia - agrojet@agrojet.pl
Comments