AirMatic – sterowanie opryskiwaniem z dwuczynnikowym systemem rozpylania cieczy AirJet

Urządzenie sterujące AirMatic umożliwia zachowanie stałej wielkości kropli w różnych warunkach opryskiwania
  
 
Urządzenie sterujące AirMatic reguluje przepływem powietrza w rozpylaczu dwuczynnikowym AirJet. Reaguje na zmiany w ciśnieniu cieczy i odpowiednio dopasowuje przepływ powietrza. Umożliwia to systemowi utrzymanie stałej wielkości kropli przy zmieniających się prędkościach jazdy i/lub dawkach agrochemikaliów.

Dzięki zastosowaniu urządzenia sterującego AirMatic regulacja wielkości kropli jest praktycznie niezawodna. System zapewnia ciągłe informacje niezbędne do kontrolowania zmiennych warunków na polu w czasie opryskiwania z wiatrem i pod wiatr.

  


  • Pięć ustawień wielkości kropli. Można wybrać bardzo drobne, drobne, średnie, grube i bardzo grube krople. W miarę zmiany warunków można bezzwłocznie przełączyć wielkość kropli bez opuszczania kabiny opryskiwacza oraz bez konieczności wymiany rozpylaczy.
  • Tryb alarmu. W przypadku wykrycia przez system odchylenia ciśnienia cieczy poza ustalony stosunek ciśnienie–napowietrzanie, na wyświetlaczu pojawi się migający komunikat „zmniejsz prędkość” lub „zwiększ prędkość”. Analogicznie komunikat „Zwiększ obroty” będzie migał, gdy obroty sprężarki są za wolne.
  • Pomiar prędkości wiatru. Dodatkowy anemometr mierzy prędkość wiatru i informuje operatora, kiedy jest zbyt wietrznie, aby kontynuować opryskiwanie.
  • Pomiar obrotów.
  • Dodatkowe wejście obr/min umożliwia pomiar
    prędkości obrotowej sprężarki do ciągłego monitorowania jej wydajności.
  • Pełna zgodność. Urządzenie sterujące AirMatic można używać w połączeniu z dowolnym urządzeniem sterującym TeeJet działającym w oparciu o dane z przepływomierza.

Uwaga: Nie jest dostępne we wszystkich krajach.

Lista kontrolna systemu

Numer
Części

Opis

65-50004

  Wspornik montażowy konsoli (wymagane 2)

75-50006

  Konsola 844-E-5

75-30008

  Konsola AirMatic

45-05409

  Kabel główny AirMatic

51-20010

  Czujnik prędkości wiatru

45-20240

  Przedłużacz głównego kabla, 4 m

45-20055

  Kabel główny, 5 m

45-20006

  Kabel zasilania po stronie akumulatora

45-20061

  Kabel zasilania po stronie opryskiwania, 10 m

78-10002

  Puszka połączeniowa

90-02177

  Zestaw przepływomierza 801 z króćcami do węży 1 cal

16-40015

  Czujnik prędkości koła zbliżeniowy, 4 m

45-20047

  Kabel czujnika ciśnienia, 6 m (wymagane 2)

16-40005

  Czujnik ciśnienia, 10 barów

16-00011

  Czujnik ciśnienia, 2,5 bara

57-10050

  Kabel od przepływomierza do puszki 
  połączeniowej, 4 m

  344BRL-2FS-03C60IC 

  Zawór regulacyjny cieczy

455BEC-2F-C0IU

  Zawory sekcyjne belki dla cieczy

495BEC-C60IU

  Zawory sekcyjne belki dla powietrza

  346BRB-2F-03C60IUC  

  Zawór regulacji powietrza

491BEC-C60IU

  Zawór bezpieczeństwa powietrza

49880A-#-NYB

  Rozpylacz AirJet (po 1 dla każdego korpusu)

Uwaga: Sprężarka powietrza nie jest dostępna w systemie TeeJet.

Przykładowe zapotrzebowanie mocy sprężarek łopatkowych do różnych szerokości belek polowych czyli liczby czynnych rozpylaczy.

                Możliwa liczba czynnych rozpylaczy przy obrotach sprężarki 1500 /min
  
                Typ sprężarki (Hammond Compressor)
                E50        E100        E150        E230        E352
Wkładka                        Zapotrzebowanie na moc w kW

#31            20           40            59            100          152
                 3,4          6,2           8,2            12             23

#35            19           38            58              95          149
                 3,7          6,9           9,3            13,5           25

#42            18           34            54              84          140
                    4,2         7,5          10,2             16           28

#62            18           35            56              87          145
                    4,2         7,5          10,2            16            28Ċ
Piotr Zasiewski,
22 mar 2015, 06:10
Comments